Безопасността

Sponsored link: Download Безопасността
Безопасността И Здравето При Работа
За да оцените професионалния риск на работното място трябва да знаете: • къде се намират работното място и/или извършваните работи; • кой работи там: обърнете особено внимание на онези лица, при които опасността при работа може да е по-голяма от обикновено, като например бременни жени, млади работещи или работещи с увреждания. Не забравяйте също и нещатните работещи, частично заети, подизпълнители и посетители, служители, работещи извън обекта (включително шофьори, лицата посещаващи домовете на клиентите .

Language: bulgarian
PDF pages: 31, PDF size: 2.76 MB
Report
Безопасността На Електронната Търговия Д. А. Ценов
. надеждно функциониране на информационните системи. Проблемите, свързани с осигуряването на безопасността на бизнеса при използването на съвременни информационни технологии и преди.

Language: bulgarian
PDF pages: 24, PDF size: 0.53 MB
Report
10лидери Безопасността На Труда loctite
Ние бихме искали да ви поканим отново на пътешествие зад кулисите на сцената, при едни от най-успешните световни производители. Във второто издание на нашето списание за клиенти at work, ние ще ви отведем в пустинята, където автомобилната икона Porsche 911 препуска в изгарящата топлина на Бахрейн. Другото място е Шотландия, където Terex произвежда тежкотоварни камиони с гигантски размери. По нашия път ние ще достигнем Италия, където специалистите по вътрешен дизайн Gessi ще отворят за нас вратите на своето.

Language: bulgarian
PDF pages: 24, PDF size: 3 MB
Report
За Подобряване Безопасността На
. пътното движението е непрекъснато взаимодействие между трите основни фактора, определящи безопасността на движението - поведение на участниците в движението, безопасност на пътната.

Language: bulgarian
PDF pages: 34, PDF size: 0.34 MB
Report
Състояние На Безопасността На
. показателя загинали на 1 млн. население. Показателят за състоянието на безопасността на движението в нашата страна, който е 122,6 убити.

Language: bulgarian
PDF pages: 18, PDF size: 0.18 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.