Международен

Sponsored link: Download Международен
Международен Център За Изследване На Малцинствата И Културните
Уважаеми читатели, България преминава през един от най-трудните и отговорни етапи от своето развитие, белязан от прехода, глобализацията и присъединяването към Европейския съюз. В началото на новото хилядолетие ние сме изправени пред трудната задача да отговорим на глобалните предизвикателства и едновременно с това да решим българските национални задачи. Ние, синдикалистите, казахме "да" на реформите, но поискахме поносима социална цена за гражданите на България, за хората на наемния труд, за .

Language: bulgarian
PDF pages: 78, PDF size: 0.54 MB
Report
Международен Стандарт iso/fdis 22000
The CEN Secretary-General has advised the ISO Secretary-General that this final draft International Standard covers a subject of interest to European standardization. Consultation on the ISO/DIS had the same effect for CEN members as a CEN enquiry on a draft European Standard. In accordance with the ISO-lead mode of collaboration as defined in the Vienna Agreement, this final draft, established on the basis of comments received, is hereby submitted to a parallel two-month FDIS vote in ISO and formal vote .

Language: bulgarian
PDF pages: 42, PDF size: 0.35 MB
Report
Международен Автомобилен Превоз На
МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ГРАЖДАНСКО, ТЪРГОВСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСъгласно CMR .

Language: bulgarian
PDF pages: 41, PDF size: 0.59 MB
Report
Международен Автомобилен Превоз На
МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ГРАЖДАНСКО, ТЪРГОВСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСъдружниците в .

Language: bulgarian
PDF pages: 36, PDF size: 0.52 MB
Report
Международен Технически Панаир
За разлика обикновената практика фирмите – да излагат „мъртви” машини всяка сама за себе си, тази година компанията показва направата на път и лесноразбираем по нестандартен начин, като лидерът в строителната техника Евромаркет Кънстракшън АД отново демонстрира иновативни решения от водещи световни производители. на размери и величини. Диаметър арматурната стомана: от Ф6 до Ф16 от mm и в 3D режим на работа и от два ФБ до Ф12 mm при подаване

Language: bulgarian
PDF pages: 24, PDF size: 3.93 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.