Техника”

Sponsored link: Download Техника”
Техника
Основата на системата представлява произведена по метода на многослойната екструзия полипропиленова тръба със стъклофибър (тръба със стъклофибър). Използваният за производството на тези тръби материал fusiolen PP-R (80) FS е вид пластмаса, чиито качества са съобразени със специалните изисквания на областта на приложение. При разработването са взети под внимание желанието на извършващия монтажа за лесно обработка и изискването за възможно най-голяма сигурност при понататъшното използване. aquatherm firestop.

Language: bulgarian
PDF pages: 42, PDF size: 2.63 MB
Report
Технико- Икономическите Параметри
Например, когато признакът е дитохомен (двоичен, бинарен) при номиналното скалиране се получават две подмножества. Дитохомен признак е полът (мъжки - 1, женски - 2), наличието на предпазни ограждения в СНА (притежава - 1, на притежава - 2), проверката за масата на един обект, дали е по-голяма от някаква стойност или не (по-голяма - 1, по-малка - 2), и всички качества за принадлежност към някаква категория или притежание на определено свойство, на които може да се отговори с “Да” или “Не”. В тази скала се .

Language: bulgarian
PDF pages: 11, PDF size: 0.27 MB
Report
541010 Техник-Технолог Хранително-Вкусовата Промишленост
. образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 541010 "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" съгласно приложението определя изискванията.

Language: bulgarian
PDF pages: 100, PDF size: 0.53 MB
Report
Осветителна Техника - Ангел
.Част II на учебното помагало по Електроснабдяване и осветителна техника (ЕСОТ) е посветена на въпроси, свързани с особеностите при проектиране . сгради. Учебникът е съобразен с програмата по Електроснабдяване и осветителна техника и има за цел да подпомогне студентите от специалност “Електротехника.

Language: bulgarian
PDF pages: 69, PDF size: 4.98 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.