Autodesk Inventor 8 Free Manual

Sponsored link: Download Autodesk Inventor 8 Free Manual
autodesk® inventor® bmg
Посредством Inventor, потребителите на AutoCAD лесно могат да осъзнаят предимствата от дигиталното прототипиране, като интегрират 2D чертежи и 3D данни в единен цифров модел. Този модел представлява виртуална репрезентация на крайния продукт и помага на инженерите за по-добро и по-ефективно проектиране. Така значително се намаляват разходите за развой, времето за реализиране на нови продукти а това води до несравнимо предимство пред конкуренцията.

Language: bulgarian
PDF pages: 39, PDF size: 1.71 MB
Report
autodesk inventor 2010
.Продуктовата линия Autodesk Inventor 2010 предлага значителни подобрения в производителността и сферата на използване. . асоциативния импорт на външни или клас А повърхнини от Autodesk AliasStudio, дават на Inventor 2010 необходимите инструменти за конструиране на сложни формовани.. В софтуерната фамилия Autodesk Inventor е добавено ново приложение - Autodesk Inventor Tooling (включен в Autodesk Inventor Professional) за конструиране на сложни формовани детайли. Inventor Tooling съдържа автоматизирани.

Language: bulgarian
PDF pages: 20, PDF size: 0.78 MB
Report
manual mile dsl 8
Language: bulgarian
PDF pages: 87, PDF size: 2.21 MB
Report
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.