Leica User Tc307 Manual

Sponsored link: Download Leica User Tc307 Manual
eb400t user's manual
Поздравления! Вие закупихте Partner EB400T! Този продукт е резултат от обединените усилия на работещите за Ectaco лингвисти, инженери и програмисти и представлява последно поколение високопроизводителна интегрирана лингвистична система. Partner EB400T има следните възможности: Основен речник (Англо български двуезичен речник) от около 450 000 думи, включително медицински, технически, юридически и бизнес термини, както и жаргонни изрази, идиоми и обща лексика Фонетична транскрипция Електронна английска .

Language: bulgarian
PDF pages: 24, PDF size: 0.73 MB
Report
profiset 3030 user's manual
1. Легло за слушалкаФункционални бутониПрограмируеми бутони със светлинен индикаторВисокоговорителМикрофонДисплей Статус на индикаторите на бутоните - индикаторът не свети линията, на която съответства бутона е свободна или съответната функция не е активирана - индикаторът мига бавно - индикаторът мига по-бързо - индикаторът мига много бързо има оставен на изчакване разговор има неотговорено входящо позвъняване има входящо позвъняване или обратно повикване към този номер - индикаторът свети линията, на .

Language: bulgarian
PDF pages: 10, PDF size: 0.44 MB
Report
user manual atlas bg
Не докосвайте антената, когато телефонът е в употреба. Докосването на областта на антената може да въздейства на качеството на повикването и да принуди телефона да работи с по-голяма мощност от необходимата. Някои хора може да са податливи на епилептични припадъци или загуба на съзнание, когато са изложени на мигащи светлини като например при гледане на телевизия или игра на видео игри. Ако сте имали припадъци или загуба на съзнание, или ако имате фамилна анамнеза за такива събития, моля консултирайте се .

Language: bulgarian
PDF pages: 67, PDF size: 1.28 MB
Report
user manual bg - 2008.indd
Авторско право 2008 на ЗИ ТИ И Корпорейшън Всички права запазени. Настоящото издание не може да бъде цитирана, възпроизвеждана, превеждана или използвана под каквато и да е форма, или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, включително на фотокопие и на микрофилм, без предварителното писмено съгласие на ЗИ ТИ И Корпорейшън. Възможно е несъответствие между ръководството и новите издадени документи, ЗИ ТИ И обещава своевременна актуализация. Няма предварително уведомление за актуализираните .

Language: bulgarian
PDF pages: 30, PDF size: 3.62 MB
Report
quarto user manual
Уважаеми потребители, в случаuте на обновяване на системния софтуер (firmware update), НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ И НЕ РЕСТАРТИРАЙТЕ Set-Top Box устройството, докато се извърши напълно обновяването (update) на firmware-a! Преди започване на обновяването - уверете се, че няма да има планирани спирания тока! Драги потребители, в процеса на изграждане на портала на услугата QUARTO, ще има множество подобрения. Когато при включване на Set-Top Box устройството се появи съобщение, че е нужно обновяване (update), моля .

Language: bulgarian
PDF pages: 25, PDF size: 2.97 MB
Report
1   2   3   Next page →
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.